Ultrazvuk štitne žležde

,

ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE

Štitasta žlezda je organ smesten na prednjoj strani vrata i vrlo lako je dostupan UZ pregledu. Radi se o neinvazivnom pregledu (nema zračenja) te se bezbedno može raditi i deci i trudnicama. UZ se radi kod osoba kod kojih se sumnja ili je laboratoriski dokazana poremećena funkcija štitaste žlezde. Pri pregledu mogu da se uoče čvorići, cistične promene ili je žlezda u celini izmenjene strukture.

Ultrazvuk štitaste žlezde je ključni pregled u pracenju promena u njoj. Pouzdana je dijagnostička metoda koja omogućava procenu veličine čvora, kao i da li su pretežno solidne strukture ili ispunjene tečnošću (cistične), i procenu da li se radi o benignoj ili malignoj promeni.