ULTRAZVUK VRATA

Ultrazvučna dijagnostika na potpuno bezbolan i neškodljiv način, može dijagnostikovati različita oboljenja organa vrata (štitasta žlezda, paraštitaste žlezde, pljuvačne žlezde, limfne žlezde, mišići, vezivno-tkivni omotači).

UZ pregled nam omogućava da procenimo strukturu organa, izmerimo veličina, a zahvaljujući opciji color doppler, može se dobiti uvid u stanje prokrvljenosti ispitivanog organa.