Naš tim

Upoznajte naše osoblje…

Osim prijatnog i prijateljskog pristupa pacijentu, nas izdvaja i timski rad, koji se ostvaruje između lekara specijalista, terapeuta i ostalog medicinskog osoblja angažovanog sa naše strane kako bi se prilikom posete Poliklinici osećali sigurno, i kako bi Vam se pružila kompletna usluga koja Vam je potrebna.

Otvorena komunikacija

Kako bi se udovoljilo savremenim trendovima, na ovoj prezentaciji postoji i Blog sekcija koja osim najčešćih pitanja pacijanata i raznih tema koje pokreću lekari kako bi Vas posavetovali, sadrži i pitanja pacijenata na koje odgovaraju lekari specijalisti. Ukoliko želite da sačuvate pitanja privatnim, možete nas kontaktirati i privatnom porukom, pozivom ili posetom na našoj adresi.

Prof. dr Ksenija Bošković

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – reumatolog

Redovni profesor Medicinskog fakulteta, lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista reumatolog,  primarijus.

Diplomirala je 1987. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,27.

Na istom fakultetu položila je stručni ispit 1988. a specijalistički ispit iz fizikalne medicine sa rehabilitacijom 1994. Subspecijalistički staž iz oblasti reumatologije obavila je 2004/2005. na Institutu za reumatologiju Beograd i pred komisijom položila subspecijalistički ispit iz reumatologije februara 2006, a 2008. je odbranila je subspecijalistički rad. Naziv Primarijus stekla je 2002.

Magistarsku tezu “Indikacije i mogućnost fizikalnog lečenja nealgičnih simptoma cevikalnog sindroma” je odbranila 1998, a 2004. doktorsku disertaciju „Kvalitet života bolesnika sa lumbalnom radikulopatijom“, obe na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

dr Željka Jarić

specijalista radiolog

Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 1990. godine, a specijalizaciju iz radiologije 2003.godine.

Kao lekar opšte prakse radila je u Hitnoj pomoći u Subotici, zatim u Domu zdravlja u Subotici, a nakon toga kao specijalizant radiologije i radiolog u Opštoj bolnici u Subotici. U Domu zdravlja „Novi Sad“ radila je od 2004-2008. godine i ponovo od 2017. godine, a u međuvremenu kao radiolog u privatnom Domu zdravlja „Dr Cvjetković“ u Novom Sadu.

dr Human Samii

specijalista sportske medeicine

Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1999. godine

2009.godine završio je školu Klasične homeopatije organizovanuod strane Sekcije za homeopatiju SLD u Beogradu.

2010. godine završio je III Internacionalnu školu Hiperbarične medicine organizovanu u okviru kontinuirane medicinske edukacije od strane „HBO Medical Center“ iz Beograda.

2011. godine položio je specijalistički ispit sa ocenom odličan i završio specijalizaciju Medicine sporta na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

2012. godine završio je školu Tradicionalne medicine i akupunkture organizovanu od strane ECPD-a (Evropski centar za mir i razvoj) u Beogradu.

Zaposlen je u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Termal“ u Banji Vrdnik.

Prof. dr Mirjana Jovićević

neurolog

Prof. dr Radoslava Doder

infektolog

dr Jelena Radić

specijalista interne medicine

dr Milanija Đilas

specijalista interne medicine

prof. dr Mina Cvjetković Bošnjak

psihijatar

dr Tatjana Pešić

gastroenterolog

dr Nada Vlaisavljević

hematolog

dr Aleksandra Vulin

internista – kardiolog

dr Danka Šutilović

internista – kardiolog

dr Vera Mrkajić

dermatolog

dr Igor Đan

radiološki onkolog

dr Izabela Čorba

specijalista radiolog

dr Nenad Delibašić

neurolog

dr Sandra Peković

internista – pulmolog

dr Vesna Buđi

fizijatar

dr Aleksandar Vasiljev

vaskularni hirurg

Sanja Samii

psiholog-logoterapeut