Interna medicina

Oblast internističke medicine

Interna medicina se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem unutrašnjih bolesti, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl.

Samim tim, ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem odrasle osobe.

Važno je da znate…

da kod nas možete pronaći rešenje za svoje probleme iz oblasti:

 • Kardiologije (dijagnoza i lečenje srca i krvnih sudova)
 • Endokrinologije (dijagnoza i lečenje endokrinog sistema)
 • Gastroenterologije (dijagnoza i lečenje organa za vareneje)
 • Hematologije (izučavanje krvi i krvnih elemenata)
 • Medicinske onkologije (dijagnostifikovanje i lečenje kancera)
 • Infektologije (dijagnostika I lečenje infekcija)
 • Pulmologije (dijagnoza i lečenje pluća i organa za disanje)
 • Reumatologije (dijagnoza i lečenje reumatskih bolesti)

Opšta internistička praksa

Opšta internistička praksa

 • Specijalistički pregled
 • Preoperativna priprema
 • Sistematski pregledi
 • Lečenje hiperlipoproteinemije
 • Poremećaji metabolizma
 • Metabolički sindrom
 • Neinvazivne kardiološke obrade
insternisticka medicina internista

Kardiologija

Kardiologija

 • Specijalistički pregled
 • EKG, analiziranje snimljenog EKG-a i donesenih laboratorijskih nalaza
 • EHO srca (ultrazvučni pregled srca)
 • holter EKG-a
 • holter TA

Simptomi kao što su bol u sredini grudi, vrtoglavica, gušenje ili lupanje srca, glavobolja, otoci potkolenica upućuju na kardiološke probleme i važno je ne ignorisati ih nego se obratiti kardiologu.

Kardiološki pregled je bezbolan i Vaš lekar će obaviti ispitivanje koje podrazumeva uzimanje anamneze, merenje krvnog pritiska, EKG, pregled grudnog koša i pluća, pregled srca i krvnih sudova, pregled abdomena i ekstremiteta.

Dijagnostičke procedure mogu uključiti i određene laboratorijske analize, Rtg srca i pluća, ehokardiografiju, 24 h EKG monitoring, 24 h monitoring krvnog pritiska, test fizičkog opterećenja-ergometriju i još različitih procedura ili konsultacija lekara drugih specijalnosti.

Reumatologija

Reumatologija

Ako Vam se jave sledeći simptomi:

 • bolovi u zglobovima i mišićima
 • otoci, ukočenost zglobova, crvenilo i toplina zglobova
 • umor, osip, gubitak kose
 • promene na koži

potražite pomoć reumatologa.

Uz savet i preporuku terapijskog plana, mogućoj dodatnoj dijagnostici, reumatolog će započeti lečenje.

Potrebno je da na pregled donesete svu prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako je imate) i da uradite sve laboratorijske analize koje vam je lekar naložio.

Infektologija

Infektologija

 • dijagnostika i lečenje pacijenata koji imaju povišenu temperaturu (osipne groznice, infulenza, infektivna mononukleoza, streptokokoze )
 • infektivne bolesti creva i jetre (virusni i bakterijski gastroenteritis, trovanja hranom, Cl. difficile, hepatitis, ishrana kod zaraznih bolesti)
 • upale pluća i kože (erizipel – crveni vetar)
 • bolesti koje se prenose sa životinja na ljude (ujed krpelja – lajmska bolest, bruceloza, trihineloza, toxoplazmoza )
 • parazitoze
enmg metog emg metod ostecenje nerava

Neurologija
EMNG dijagnostika

Neurologija – EMNG dijagnostika

Elektromioneurografija (EMNG) je dijagnostička metoda koja se obavlja kada postoji sumnja na postojanje bolesti perifernog motornog ili senzitivnog neurona, nervnih korenova, pleksusa, perifernih nerava, neuro-mišićne spojnice i mišića.

EMNG pregled se najčešće obavlja kod sumnje na postojanje različitih vrsta neuropatija, a posebno u pojedinim oboljenjima kao što je šećerna bolest.