Onkologija

Radiološka dijagnostika

Radiohirurgija je grana medicine koja se bavi otkrivanjem bolesti i povreda, odnos dijagnostikom.

Primena radiologije u terapiji ograničena je uglavnom na lečenje malignih bolesti.

Radiološkim tehnikama se nastoji vizuelizovati ljudsko telo i njegovi delovi kako bi se otkrilo postojanje patoloških promena, koje bi se onda pravovremeno lečile.

Radioterapija

Radioterapija deluje na tumor pomoću visokoenergetskih zraka koje uništavaju ćelije raka, dok su normalne ćelije maksimalno pošteđene. Primenjuje se bez potrebe za bolničkim lečenjem u serijama i kratkotrajnih tretmana.Način primene terapije znatno varira u zavisnosti od procene lekara,kao i o tome kakva je najefikasnija za tretman karcinoma i ujedno najprihvatljiva za Vas.

Radioterapija Vas ne čini radioaktivnim i potpuno je bezbedna u smislu vašeg kontakta sa drugima, uključujući i decu, tokom celoukupnog tretmana.Tretman se planira od strane lekara specijalističke kliničke onkologije.

Gama nož

Gama nož je medicinski uređaj iz oblasti radiohiruške tehnologije namenjen je za lečenje tumora i drugih procena na mozgu.

Trenutno je jedan od boljih uređaja za lečenje teško pristupačnih – inoperabilnih tumora i metastaza kao i aneurizmi i drigih anomalija na krvnim sudovima glave i vrata, koji se ne mogu hirurški odstraniti ili tretirati.

Onkologija

Usluge koje pružamo:

  • Radiohirurgija
  • Radioterapija
  • Gama nož
  • Onkološke konsultacije i konsultacije za stereotaksu celog tela