Tag Archive for: stitna zlezda

ULTRAZVUK VRATA

Ultrazvučna dijagnostika na potpuno bezbolan i neškodljiv način, može dijagnostikovati različita oboljenja organa vrata (štitasta žlezda, paraštitaste žlezde, pljuvačne žlezde, limfne žlezde, mišići, vezivno-tkivni omotači).

UZ pregled nam omogućava da procenimo strukturu organa, izmerimo veličina, a zahvaljujući opciji color doppler, može se dobiti uvid u stanje prokrvljenosti ispitivanog organa.

ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE

Štitasta žlezda je organ smesten na prednjoj strani vrata i vrlo lako je dostupan UZ pregledu. Radi se o neinvazivnom pregledu (nema zračenja) te se bezbedno može raditi i deci i trudnicama. UZ se radi kod osoba kod kojih se sumnja ili je laboratoriski dokazana poremećena funkcija štitaste žlezde. Pri pregledu mogu da se uoče čvorići, cistične promene ili je žlezda u celini izmenjene strukture.

Ultrazvuk štitaste žlezde je ključni pregled u pracenju promena u njoj. Pouzdana je dijagnostička metoda koja omogućava procenu veličine čvora, kao i da li su pretežno solidne strukture ili ispunjene tečnošću (cistične), i procenu da li se radi o benignoj ili malignoj promeni.